Anders werken na corona: ook voor de Brusselse administratie?

Het coronavirus dwingt ons anders te gaan werken. Dat zorgt voor uitdagingen, maar ook voor een frisse blik op onze werkplek en hoe we ons ernaar verplaatsen. Het lijkt me logisch dat deze ervaring wordt meegenomen in het verhuis van de Brusselse administratie naar de Silver Tower, die dit jaar gepland staat.

image

De voorbije periode leert ons dat de nodige afstand tot elkaar bewaren geen overbodige luxe is. Daarom vroeg ik vandaag in de commissie Financiën om de getrokken lessen uit de coronacrisis mee te nemen bij de verhuis naar de nieuwe locatie voor de Brusselse administratie. 

Hierbij alvast drie mogelijkheden om veilig en efficiënt te werken:

    1. Uitbreiding en veralgemening van het aantal toegestane dagen telewerk (momenteel 3 per week) door meer in te zetten op elektronisch werken
    1. Nieuwe kantoorinrichting. Voor medewerkers die aanwezig moeten zijn, is het belangrijk dat er op ruime afstand van elkaar gewerkt kan worden. Dat is goed voor de concentratie én veilig. Door in te zetten op meer e-loketten i.p.v. fysieke loketten, sparen zowel medewerkers als burgers bovendien heel wat verplaatsingen uit.
    2. Een ruimere fietsenstalling is broodnodig nu meer Brusselaars de fiets ontdekken. Momenteel zijn er slechts 178 beveiligde plaatsen voorzien voor 2000 ambtenaren. Dat was al krap voor de coronacrisis, wetende dat toen al 157 personeelsleden gebruik maakten van de fietsvergoeding. Bovendien heeft de regering de ambitie het fietsverkeer te verdubbelen de komende jaren. Extra plaatsen zijn dus nodig.

Door het coronavirus zijn we anders gaan werken en (her)ontdekken we nieuwe manieren om ons te verplaatsen. Uitbreiding van telewerk voor wie kan, ruime bureaus voor wie aanwezig moet zijn en een ruime, beveiligde fietsenstalling: dat wordt het nieuwe normaal. Dat die elementen voorzien worden op nieuwe locaties, is dus maar logisch.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *