Meertalige crèches: van in de pampers echte ketjes

Sinds 1 juni 2019 mag de GGC een actieve rol spelen in de organisatie van kinderopvang. Zo kan de GGC crèches erkennen en niet-erkende crèches sluiten. Toch is het niet duidelijk of de GGC deze rol al opneemt. In het regeerakkoord engageert de regering zich ook om de organisatie van meertalige kinderopvang te ondersteunen. Welke… Continue reading Meertalige crèches: van in de pampers echte ketjes

De toekomst van Unia

Vlaanderen stapt uit Unia, de onafhankelijke instelling die strijd tegen discriminatie en voor gelijke kansen. Wat betekent dit voor de toekomst van Unia en wat met de Vlamingen in Brussel? In het Brussels parlement stel ik er vragen over aan staatssecretaris voor gelijke kansen Nawal Ben Hammou en Unia-tropvrouw Els Keytsman. “Een van de voornaamste… Continue reading De toekomst van Unia

Inburgering: nood aan een volwaardig, inclusief Brussels initiatief

De Brusselse regering heeft de ambitie om tot één Brussels onthaaltraject voor nieuwkomers te komen. Na de koerswijziging van de Vlaamse regering die het Vlaams onthaaltraject betalend maakt, ondervraag ik Minister Alain Maron in het parlement. “Nieuwkomers die een Vlaams onthaaltraject volgen, zullen daar in Vlaanderen minstens 360 euro voor moeten betalen. Minister-president Jambon kondigde… Continue reading Inburgering: nood aan een volwaardig, inclusief Brussels initiatief

De slimme kilometerheffing: sociaal, groen én eerlijk

De Brusselse regering wil werk maken van een slimme kilometerheffing. Samen met de andere gewesten als dat kan, alleen als dat moet. In de commissie Financiën neem ik het op voor deze meest sociale, groene en eerlijke belasting op autogebruik. “Mevrouw de minister, Groen is heel blij met uw voluntarisme. Tijdens de vorige regeerperiode bleek… Continue reading De slimme kilometerheffing: sociaal, groen én eerlijk

Maidenspeech: uit liefde voor Brussel en sherrywijn

Tijdens de laatste plenaire vergadering van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op 20 juli 2019 hield ik mijn vuurdoop als parlementair. Over het Brussel dat we delen, maar ook over sherrywijn … “Brussel is wat we delen”Mijn eerste voorstel als lid van deze Raad is om de mooie titel “Brussel is wat we delen”… Continue reading Maidenspeech: uit liefde voor Brussel en sherrywijn