De Brusselse begroting 2020

Een liberaal uit Gibraltar, een conservatief uit Londen en een marxist uit Sardinië lopen een parlement binnen. Zou een bizarre grap kunnen zijn, maar het is een begrotingstussenkomst geworden. [vimeo 379294915 w=340 h=340]

De toekomst van de Romawerking

De projecten die Foyer vzw over de jaren heen heeft uitgebouwd vervullen een unieke brugfunctie naar een maatschappelijk erg geïsoleerde groep mensen. Door Vlaamse besparingen en onzekere Europese financiering is de toekomst van de Romawerking echter onzeker. [vimeo 379215150 w=540 h=540]

De Brusselse city taks en Airbnb

Sinds 2017 heeft Brussel een eengemaakte belasting op toeristisch logies (de zogenaamde “city tax”). Het maakt een einde aan de absurde verschillen tussen de verschillende gemeentes in het gewest en moest ook inspelen op nieuwe verhuurvormen zoals AirBnb. In het parlement ondervraag ik minister Sven Gatz over de evaluatie van de Brusselse city tax. Want… Continue reading De Brusselse city taks en Airbnb

Meertalige crèches: van in de pampers echte ketjes

Sinds 1 juni 2019 mag de GGC een actieve rol spelen in de organisatie van kinderopvang. Zo kan de GGC crèches erkennen en niet-erkende crèches sluiten. Toch is het niet duidelijk of de GGC deze rol al opneemt. In het regeerakkoord engageert de regering zich ook om de organisatie van meertalige kinderopvang te ondersteunen. Welke… Continue reading Meertalige crèches: van in de pampers echte ketjes

De toekomst van Unia

Vlaanderen stapt uit Unia, de onafhankelijke instelling die strijd tegen discriminatie en voor gelijke kansen. Wat betekent dit voor de toekomst van Unia en wat met de Vlamingen in Brussel? In het Brussels parlement stel ik er vragen over aan staatssecretaris voor gelijke kansen Nawal Ben Hammou en Unia-tropvrouw Els Keytsman. “Een van de voornaamste… Continue reading De toekomst van Unia

Inburgering: nood aan een volwaardig, inclusief Brussels initiatief

De Brusselse regering heeft de ambitie om tot één Brussels onthaaltraject voor nieuwkomers te komen. Na de koerswijziging van de Vlaamse regering die het Vlaams onthaaltraject betalend maakt, ondervraag ik Minister Alain Maron in het parlement. “Nieuwkomers die een Vlaams onthaaltraject volgen, zullen daar in Vlaanderen minstens 360 euro voor moeten betalen. Minister-president Jambon kondigde… Continue reading Inburgering: nood aan een volwaardig, inclusief Brussels initiatief