De Brusselse city taks en Airbnb

Sinds 2017 heeft Brussel een eengemaakte belasting op toeristisch logies (de zogenaamde “city tax”). Het maakt een einde aan de absurde verschillen tussen de verschillende gemeentes in het gewest en moest ook inspelen op nieuwe verhuurvormen zoals AirBnb. In het parlement ondervraag ik minister Sven Gatz over de evaluatie van de Brusselse city tax. Want een eerlijke en rechtvaardige fiscaliteit is belangrijk, voor bewoners, toeristen en ondernemers.

“Sinds 1 februari 2017 heeft Brussel een eengemaakte belasting op toeristische logies (de zogenaamde "city tax”). Dit maakte een einde aan de absurde situatie met grote verschillen naargelang de gemeente. In de ene gemeente was de belasting volgens effectieve bezetting, in de andere volgens een jaarlijks forfaitair bedrag. Met administratieve verrommeling en ongelijke behandeling tot gevolg. Nieuwe spelers op de markt, zoals AirBnb-verhuurders, ontsnapten ook aan de belasting. Wat voor verdere ongelijke behandeling zorgde.

“Op Airbnb worden 7.500 Brusselse logies aangeboden die gemiddeld goed zijn voor 97 overnachtingen per jaar. Met een city tax van drie euro per overnachting en per kamer kom je snel aan 2,2 miljoen euro aan gederfde belastinginkomsten. Dat is geen klein bedrag!”

We zijn ondertussen bijna drie jaar verder en een evaluatie van de belasting dringt zich op. Vooral wat betreft de AirBnb-verhuurders. L’Echo berichtte begin dit jaar dat er 8.500 Brusselse adressen worden aangeboden op het platform, een bijna verdubbeling t.o.v. 2017. In andere Europese steden werkt Airbnb mee aan de inning van de belasting. In Brussel heeft Airbnb een beroep aangetekend bij het Grondwettelijk Hof tegen de verplichting om de gegevens van de verhuurders op hun platform mee te delen. De vraag is dan ook of Brussel Fiscaliteit erin geslaagd is om ook de AirBnb-verhuurders hun verplichtingen te laten nakomen en welke initiatieven de regering van plan is te nemen om een correcte inning van de belasting te garanderen.“

Minister Gatz geeft toe dat het voor Brussel Fiscaliteit moeilijk is om Airbnb-verhuurders te identificeren. Daarnaast heeft Airbnb ook de wettelijke bepaling die het verzoek om informatie door de fiscale administratie mogelijk en beboetbaar maakt, voor het Grondwettelijk Hof betwist. Over die betwisting deed het Hof tot nu toe nog geen uitspraak.

"Ik begrijp dat de fiscus niet over de nodige gegevens beschikt, maar bestaan er geen cijfers van het aantal logies per domicilie? Op het internet vinden we ramingen van het aantal bnb’s in Brussel, op allerlei platformen. Zo werd onderzocht dat op Airbnb 7.500 Brusselse logiezen worden aangeboden die gemiddeld goed zijn voor 97 overnachtingen per jaar. Met een city tax van drie euro per overnachting en per kamer kom je snel aan 2,2 miljoen euro aan gederfde belastinginkomsten. Dat is geen klein bedrag!" 

Het blijft dus wachten op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof vooraleer er nieuwe regeringsinitiatieven te verwachten zijn. Ik volg het verder op de voet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *