De opvang van migranten in Brussel

In tijden waar zowel een asielcentrum als sociale media in brand staan, toont de Regering zich op haar meest menselijke. Dankzij de 3,9 miljoen kunnen de organisaties achter de opvang in Porte d’Ulysse en de Humanitaire Hub en hun vrijwilligers verder.

De pers meldde op 7 november dat de Brusselse regering een strategische nota over de opvang en doorverwijzing van migranten heeft goedgekeurd in haar laatste ministerraad. De Groen fractie is hier heel blij en dankbaar mee! In tijden waar zowel een asielcentrum als sociale media in brand staan, toont de Regering zich op haar meest menselijke.

De duurzame financiering van in totaal 3,9 miljoen stelt zowel de twee betrokken organisaties als hun vrijwilligers in staat om op een meer serene manier naar de toekomst te kijken.

Ik heb drie korte vragen hierover:

1.Er wordt in de pers melding gemaakt van de federale regering, kunt u ons uitleggen welke feedback er is ontvangen uit het overleg dat tussen uw kabinet en dat van minister Maggie De Block heeft plaatsgevonden?

2. Hoe worden de middelen ter beschikking gesteld van de organisaties? Is er al een beheersovereenkomst afgesloten en een betaalkalender opgesteld?

3. Is er al een langetermijnoplossing gevonden voor de opvang in Porte d’Ulysse?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *