Één stad = één aanpak

[vimeo 423666022 w=540 h=960]

Een aantal Brusselse burgemeesters spelen einzelgänger en maken hun eigen Corona-regeltjes, bovenop de nationale richtlijnen. Alsof het nog niet complex genoeg is. Alsof de Brusselaar erom vraagt dat elke winkelstraat andere regels heeft. Alsof we in de 21ste eeuw opnieuw Checkpoint Charlies nodig hebben.

Eenheid van aanpak en leesbare regels. Zo eenvoudig kan het zijn. Ik vroeg vandaag aan de minister-president om hier snel werk van te maken 💪

“Ik zou graag beginnen met een citaat: “Het coronavirus is een
gezondheidsprobleem dat op federaal en wereldniveau moet worden aangepakt. Een besluit nemen op
gemeentelijk niveau is grotesk.”. Ik citeerde de heer De Wolf, collega-parlementslid en burgemeester van
Etterbeek. Die besliste ondertussen wel eenzijdig, gevolgd door zijn ambtgenoten in Sint-Pieters-Woluwe,
Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Joost-ten-Node, om het dragen van een mondmasker verplicht te maken in
bepaalde straten en zelfs in alle winkels. 

Elke gemeente krijgt zo haar eigen regels bovenop de federale richtlijnen. Als je een gemeentegrens
oversteekt, gelden er plots andere regels. Dat zijn toestanden die meer doen denken aan checkpoint Charlie
en het naoorlogse Berlijn dan aan het Brussel van de toekomst. Die complexiteit en onduidelijkheid kunnen
we echt missen als de pest. Terwijl het regeerakkoord net spreekt van een Brusselse aanpak en een
harmonisering van politiereglementen, vergroten de burgemeestersbesluiten de complexiteit. Daar moet een
einde aan komen. Ik roep u op om de eenheid te herstellen en een einde te maken aan deze kafkaiaanse
toestanden om op die manier het leven eenvoudiger te maken voor alle Brusselaars. 

De minister van Binnenlandse Zaken was duidelijk: een besluit dat het dragen van een mondmasker verplicht
in bepaalde straten of winkels, is niet in overeenstemming met de nationale richtlijnen en kan dus niet. Bij
een verkeerde interpretatie is het aan de gouverneurs om tussenbeide te komen. In Brussel bent u daarvoor
bevoegd sinds de zesde staatshervorming. 

De gouverneur van Henegouwen deelde mee dat hij een brief van de minister van Binnenlandse Zaken heeft
ontvangen met de vraag om de politiebesluiten actief te controleren. De gouverneur heeft op zijn beurt aan
de burgemeesters gevraagd om de niet-conforme besluiten tegen 22 mei in te trekken. 

De gouverneur van Luik heeft eveneens meegedeeld dat hij het besluit van de burgemeester van Pepinster zal
schorsen als het niet overeenstemt met de federale richtlijnen. 

In Brussel zeggen de vier betrokken burgemeesters dat zij geen brief hebben ontvangen. Ze houden voet bij
stuk en dagen de minister-president zelfs uit om hen voor de Raad van State te slepen. De wet van 5 augustus
1992 op het politieambt is nochtans heel duidelijk: de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur
– in Brussel is dat de minister-president – oefenen de bevoegdheden van de burgemeester uit wanneer de
verstoring zich uitstrekt over het grondgebied van verscheidene gemeenten, of wanneer het algemeen belang
hun tussenkomt vereist, ook al is de gebeurtenis of de situatie slechts tot een enkele gemeente beperkt.

Welnu, het is in het algemeen belang dat er in Brussel een eenheid van aanpak is en dat er duidelijke regels
zijn. We hebben nood aan een eengemaakt Brussel, niet aan allerlei checkpoints en onduidelijke
gemeentegrenzen. 

Wat doet u om niet-conforme politiebesluiten zo snel mogelijk te schrappen, de groteske einzelgängerij te
beëindigen en de eenheid te herstellen? “

Ook Bruzz bracht verslag.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *