Inburgering: nood aan een volwaardig, inclusief Brussels initiatief

De Brusselse regering heeft de ambitie om tot één Brussels onthaaltraject voor nieuwkomers te komen. Na de koerswijziging van de Vlaamse regering die het Vlaams onthaaltraject betalend maakt, ondervraag ik Minister Alain Maron in het parlement.

“Nieuwkomers die een Vlaams onthaaltraject volgen, zullen daar in Vlaanderen minstens 360 euro voor moeten betalen. Minister-president Jambon kondigde dat trots aan als ‘een duurder ticket tot de samenleving’. Zo stelt hij de samenleving als een club voor, met zijn regering als buitenwipper. In die club staan wantrouwen tegenover nieuwkomers en extra drempels centraal. Ik maak me dan ook zorgen over de nieuwkomers die zich uitgesloten voelen uit de club en over de impact op Brussel. Er zal een grotere kloof ontstaan tussen de Frans- en Nederlandstalige inburgeringstrajecten, terwijl de Brusselse regering in haar akkoord de ambitie uitspreekt om met één Brussels onthaaltraject te komen. Gelukkig werd bevestigd dat de Nederlandstalige trajecten in Brussel kosteloos blijven, anders zouden er problemen ontstaan. 

"Jan Jambon stelt de samenleving als een club voor, met de Vlaamse regering als buitenwipper”

Ondanks deze zorgen ben ik hoopvol over de ambities van deze regering omdat ze een van de eisen van Ecolo en Groen uit de vorige regeerperiode zal realiseren, namelijk een uniek onthaaltraject met inhoud op maat en beginnerslessen in beide talen. De regering preciseert echter niet hoe dat in zijn werk zal gaan. Wordt het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) aangepast om de negatieve gevolgen van de kloof in te dijken? Komt de GGC zelf met een derde, tweetalig traject of beperkt ze zich tot een coördinerende rol? Denkt u in het tweede geval dat betere afstemming van de inhoud mogelijk is? De verschillen worden immers steeds groter. Hoe zorgt u voor voldoende plaats en financiering om het probleem dat collega Van Goidsenhoven aankaartte, te verhelpen? Inburgering wordt immers een verplichting. 

“De situatie is ondertussen zo complex geworden dat de mensen zich er niet meer in terugvinden. De vereenvoudiging is echt nodig om ervoor te zorgen dat mensen die in Brussel aankomen, volwaardige Brusselse burgers kunnen worden.”

Ik hoorde u pleiten voor samenwerking en harmonisering. Groen steunt u daar onvoorwaardelijk in. De situatie is ondertussen zo complex geworden dat de mensen zich er niet meer in terugvinden. De vereenvoudiging is echt nodig om ervoor te zorgen dat mensen die in Brussel aankomen, volwaardige Brusselse burgers kunnen worden. Ik begrijp dat het meerderheidsakkoord geen afbraak zal doen aan de vrije keuze. Mensen die aankomen, kunnen nog altijd zelf een traject kiezen. Het enige wat ik niet zo goed begrepen heb, is of er ook een derde traject komt, waarbij een burger kan kiezen voor een hoofdtaal, maar ook de andere taal leert. Als dat het geval is, gaat het dan om een apart traject, of wordt het in overleg met de Vlaamse Gemeenschap en de Cocof aangeboden?”

Wordt vervolgd!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *