De covid-commissie: we moeten lessen trekken uit de crisis

Vandaag werd het startschot gegeven van de bijzondere covid-commissie van het Brussels parlement.

covid-commissie in het Brussels parlement (Ecolo-Groen)
Samen met mijn Ecolo-collega’s Magali Plovi en Ahmed Mouhssin volg ik de werkzaamheden van de commissie.

De coronapandemie eiste erg veel slachtoffers. Deze ongeziene crisis raakte iedereen. Het is dus belangrijk om een volledig zicht te krijgen op de aanpak van deze crisis. Welke maatregelen hadden een positief effect? Wat werkte niet? Wat had anders gemoeten? We moeten lessen trekken uit deze crisis, om sterker te staan in de toekomst. Dat zijn we alle slachtoffers verschuldigd.

Daarom moeten we luisteren. In de commissies zullen verschillende experts vertellen hoe zij de crisis en het crisisbeleid hebben ervaren. We moeten luisteren naar de mensen op het veld, want zij stonden aan de frontlinie. Daarnaast zullen we tijdens de commissies ook de bevoegde ministers bevragen over hun aanpak. Alle aspecten van de crisis zullen aan bod komen, zonder taboes: gezondheid, veiligheid, economie en sociaal welzijn.

Ook in de andere parlementen lopen momenteel covid-commissies. Het is belangrijk om goed te overleggen met de andere deelstaten en het federale niveau.

Als rapporteur van deze commissie zet ik alle input van de experts en de ministers om in aanbevelingen en bundel ik ze in een overzichtelijk rapport. Dat rapport moet dan dienen voor het verdere beheer van deze crisis en eventuele toekomstige crisissen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *