Vers van de pers: het rapport van de covid-commissie is klaar!

Als rapporteur van de coronacommissie was het mijn verantwoordelijkheid om de hoorzittingen om te zetten in aanbevelingen en in een overzichtelijk verslag te gieten. Samen met mederapporteur en collega Delphine Chabbert (PS) schreef ik een lijvig verslag van meer dan 400 pagina’s met 183 aanbevelingen.

De bedoeling van de coronacommissie was om na te gaan wat er goed ging, maar vooral wat er misliep in Brussel tijdens de pandemie. Tijdens hoorzittingen luisterden we naar experts uit het werkveld. Onder andere personeel uit de ziekenhuizen, woonzorgcentra, vakbonden, OCMW’s… getuigden over hun ervaring met de crisis en het crisisbeleid. Welke maatregelen waren nuttig? Welke minder? Wat kon beter? Geen enkel onderwerp was taboe. Daarnaast ondervroegen we tijdens die commissies ook de bevoegde ministers.

Al die hoorzittingen werden nadien door Delphine Chabbert en mezelf gebundeld in een rapport. Dat verslag werd trouwens goedgekeurd door alle politieke partijen, meerderheid en oppositie dus. Het is nu de bedoeling om met dit verslag de coronacrisis en toekomstige crisissen beter aan te pakken.

Want we mogen niet vergeten dat de coronacrisis ontzettend veel slachtoffers heeft geëist. De getuigenissen die we tijdens de hoorzittingen hoorden zijn een blijvende herinnering aan wat er is misgegaan. En daar mogen we niet licht over gaan.

Lees mijn interview met BRUZZ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *