De toekomst van Unia

Vlaanderen stapt uit Unia, de onafhankelijke instelling die strijd tegen discriminatie en voor gelijke kansen. Wat betekent dit voor de toekomst van Unia en wat met de Vlamingen in Brussel? In het Brussels parlement stel ik er vragen over aan staatssecretaris voor gelijke kansen Nawal Ben Hammou en Unia-tropvrouw Els Keytsman.

“Een van de voornaamste vragen betreft de territoriale werking. Wat er zal bijvoorbeeld gebeuren wanneer Vlaamse instellingen iemand discrimineren in Brussel? Bij wie kunnen de slachtoffers in dat geval terecht? Deze vraag werd in de Kamer ook gesteld aan de bevoegde federale minister, mevrouw Muylle. Uit het antwoord bleek dat het nog een heel juridisch huzarenstukje zal worden om die kwestie uit te klaren. Unia was net een interfederaal centrum om zulke toestanden te vermijden. De Vlaamse beslissing komt de efficiëntie dan ook niet ten goede.  

Het is duidelijk dat er een nieuw samenwerkingsakkoord en een nieuw protocol moet komen. Zoals mevrouw El Yousfi en de heer Vossaert terecht opmerkten, werkt een gelijkekansencentrum niet als de structuur onduidelijk is. Mensen in een precaire situatie moeten heel duidelijk weten tot welke instantie ze zich moeten richten om verdedigd te worden.  

"Moet een Brusselaar die wordt gediscrimineerd inzake materies die verband houden met de Vlaamse Gemeenschap, zoals onderwijs, dan aankloppen bij de nieuwe Vlaamse instelling voor gelijke kansen? Het zou tot grotere versplintering leiden”

Voorts is er ook een probleem van intersectionaliteit als mensen die op basis van verschillende gronden gediscrimineerd worden, zich tot meerdere instellingen moeten richten. In dat opzicht wijzen alle adviezen in de richting van één loket. Unia en Myria werden zes jaar geleden opgericht. Het is een goed moment om na te denken over de duidelijkheid van de instellingen. Iemand zal zich in Brussel mogelijk tot vijf instellingen kunnen wenden: Unia, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), Myria, het toekomstige mensenrechteninstituut en de nieuwe Vlaamse instelling.  

Het feit dat Vlaanderen zich uit Unia terugtrekt, zal volgens u geen impact op Brussel hebben. Moet een Brusselaar die wordt gediscrimineerd inzake materies die verband houden met de Vlaamse Gemeenschap, zoals onderwijs, dan aankloppen bij de nieuwe Vlaamse instelling voor gelijke kansen? Of is er nog een akkoord op til waardoor zo’n burger alsnog bij Unia zal terechtkunnen? Het tegendeel zou tot grote versplintering kunnen leiden.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *